Adviseren

Financieel advies

Er was een tijd dat we een leven lang bij dezelfde werkgever bleven. We wisten precies wanneer we met pensioen gingen en waar we dan financieel aan toe waren. Dat is tegenwoordige wel anders: mensen wisselen vaker van baan of beginnen een eigen bedrijf, het sociale stelsel is aan verandering onderhevig, de hoogte van het pensioen is niet meer verzekerd en een steeds groter deel van ons pensioen regelen we zelf. We bouwen vermogen op in de vorm van een eigen woning, pensioenverzekeringen, lijfrentes, beleggingen en spaarrekeningen of een eigen bedrijf. Het wordt steeds lastiger om de financiële toekomst te overzien: zijn er voldoende middelen om te blijven (of te gaan) te doen wat u wilt, kunt uw levenstandaard voorzetten en blijft er wat over voor de (klein-)kinderen?

Dobber Van Ginkel kan u helpen een financiële planning te maken:

 • Wat heeft u nu aan inkomsten en vermogen?
 • Wat gaat in toekomst verdienen
 • Hoe ontwikkelt uw vermogen zich?
 • Hoeveel heeft u nodig?

Wij maken samen met u een financieel planning, zodat u nu en in de toekomst voldoende inkomsten heeft. We kijken hierbij ook naar de fiscale gevolgen en adviseren u over mogelijkheden om minder belastingen te hoeven te betalen.

Advies over testament

Het opstellen van een testament is gespecialiseerd werk en moet door een notaris gebeuren. Dobber Van Ginkel kan u helpen om uw wensen op een rij te zetten en het gesprek met de notaris goed voor te bereiden. Bijvoorbeeld:

 • Heb ik een testament nodig?
 • Wat wil ik in het testament vastleggen?
 • Wie zijn mijn erfgenamen?
 • Wat wil ik aan hen nalaten?
 • Wil ik voorwaarden stellen aan de erfenis?
 • Wil ik andere personen of organisaties in mijn testament opnemen?
 • Hoe kan ik voorkomen dat er erfbelasting betaald moet worden?
 • Wie gaat mijn nalatenschap afwikkelen?

Als u al een testament heeft, kunnen wij bekijken of het nog steeds aan uw wensen voldoet en bij uw situatie aansluit. Een testament is immers een levend document dat onderhoud nodig heeft.

Advies over levenstestament

Een testament maakt u voor het geval u komt te overlijden, een levenstestament maakt u voor de situatie dat u wilsonbekwaam wordt en uw eigen zaken niet meer kunt regelen. In een levenstestament kunt u het volgende vastleggen:

 • Wie mag er namens u financiële handelingen verrichten?
 • Wie mag er voor u medische beslissingen nemen?
 • Welke voorwaarden stel u aan de gevolmachtigde?
 • Wie houdt er toezicht op de gevolmachtigde?

Een levenstestament wordt door een notaris opgesteld. Dobber Van Ginkel kan u helpen om op een rij te zetten hoe uw financiële en medische belangen behartigd moeten worden als u dat zelf niet meer kunt. Zo stapt u goed voorbereid bij de notaris binnen en regel u uw levenstestament in één keer goed.

Voorbereiden nalatenschap

Een goede voorbereiding is het halve werk. Als u wilt voorkomen dat uw nalatenschap een zoekplaatje wordt, kan Dobber Van Ginkel u helpen om alles te ordenen en vast te leggen, bijvoorbeeld:

 • Contactgegevens
 • Uitvaartwensen
 • Testament en codicil
 • Huisdieren
 • Uw digitale nalatenschap
 • Bezittingen
 • Verzekeringen
 • Abonnementen
 • Incasso’s en automatische betalingen
 • Leningen

Op deze manier weet u zeker dat u alles op een overzichtelijk manier bij elkaar hebt staan. Dat is is handig voor én voor uw nabestaanden. Het voorkomt dat zij in uw administratie moeten zoeken om uw wensen te achterhalen en de nalatenschap te bepalen.

Onderhoud nalatenschap

Het voorbereiden van uw nalatenschap is niet een eenmalige handeling, dat vereist onderhoud. Uw persoonlijk en financiële situatie veranderen voortdurend, bijvoorbeeld door een verhuizing, een verandering in uw inkomen of vermogen, door echtscheiding, sterfte of geboorte in de familie. Ook kunt u zelf van gedachten veranderen en uw zaken anders willen regelen.

Om ervoor te zorgen dat wij als uw (levens-)executeur op de hoogte blijven van uw situatie en uw wensen, bieden wij een jaarlijks onderhoudscontract aan. Dit omvat de volgende werkzaamheden:

 • Aangifte IB opstellen of controleren
 • Bespreken van uw financiële situatie
 • Actualiseren van uw administratie
 • Bespreken van uw testament, codicil, wilsbeschikkingen en levenstestament

Deze dienst bieden wij aan in abonnementsvorm. U betaalt een vast bedrag per maand. Daarvoor verrichten wij eens paar jaar de bovenstaande werkzaamheden. Daarnaast kunt u ons het hele jaar door benaderen met uw problemen en vragen. Wij staan voor u klaar als het over uw erfzaken gaat.