Liesbeth Creyghton

Begeleiden

Uitvoering levenstestament

U kunt Dobber Van Ginkel in uw levenstestament benoemen als levensexecuteur. Wij kunnen dan namens u uw financiële en administratieve zaken regelen, bijvoorbeeld:

 • Beheer van uw woning
 • Zorg voor uw huisdieren
 • Financieel beheer
 • Verzorgen van betalingen
 • Opstellen en indienen van belastingaangiften
 • Beheer van abonnementen
 • Correspondentie met bedrijven en instanties

U kunt ons ook een volmacht geven om medische beslissingen te nemen. Wij zijn dan de gesprekspartner van de behandelende artsen over het inzetten of stopzetten van levensreddende handelingen. Het is van belang dat u uw wensen duidelijk vastlegt in een levenstestament.

Als levensexecuteur voeren wij wat u in het levenstestament heeft vastgelegd. Wij handelen zoveel mogelijk in uw geest, in goed overleg met uw naaste familieleden. We houden ze op de hoogte en laten zien wat wij doen en waarom. Als u het zelf niet meer kunt, zijn uw zaken zijn bij Dobber Van Ginkel in betrouwbare handen.

Afwikkeling nalatenschap

U kunt Dobber Van Ginkel als executeur in uw testament opnemen. Na uw overlijden zijn wij dan verantwoordelijk voor de correcte afwikkeling van uw nalatenschap. De taken van de executeur worden in uw testament vastgelegd.

Dobber Van Ginkel kan ook door één of meer nabestaanden worden ingehuurd om te helpen met de afwikkeling van een nalatenschap. In dat geval werken wij op basis van een opdracht van de nabestaanden die ons een volmacht geven om namens hen zaken af te wikkelen.

Of wij nu in uw testament tot executeur zijn benoemd of in opdracht van nabestaanden werken, in beide gevallen voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

 • Regelen van de uitvaart
 • Maken van een boedelbeschrijving
 • Beheren van de nalatenschap
 • Opstellen van belastingaangiften
 • Het verdeel klaar maken van de nalatenschap
 • Het beheren en uiteindelijk verdelen van de nalatenschap

Wij werken altijd in nauw overleg met uw nabestaanden en leggen rekenschap en verantwoording af over onze werkzaamheden