Belastingrente erfbelasting

De belastingdienst rekent voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 weer belastingrente. Vanwege de termijn van acht maanden voor het indienen van een aangifte erfbelasting brengt dit met zich mee dat de belastingen op zijn vroegst pas weer vanaf 1 september 2021 in rekening kan worden gebracht. 

Voor overlijdens in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 geldt eerbiedigende werking, dat wil zeggen dat de belastingrente ‘uit’ blijft. 

Volgens minister Hoekstra en staatssecretaris Vijlbrief wordt voldaan aan de randvoorwaarden om de belastingrente aan te zetten voor aangiften erfbelasting. Dit schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer.
In deze brief is ook te lezen dat gemiddeld 70% van de aangiften binnen drie maanden na ontvangst door de Belastingdienst wordt behandeld. Gemiddeld 90% van de aangiften is binnen zes maanden na ontvangst behandeld. Dit betekent dat de aanslagoplegging op orde is en de burger snel bericht krijgt van de Belastingdienst, aldus de bewindslieden. Ook is de samenstelling van de voorraad aangiften erfbelasting jong. Op grond van bovenstaande wordt de belastingrente voor de aangiften erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 aangezet.

Voor de goede orde: Er wordt bij het vaststellen van de aanslag erfbelasting alleen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte erfbelasting te laat wordt ingediend (dat wil zeggen na acht maanden na het overlijden) of als bij de definitieve aanslagregeling wordt afgeweken van de aangifte.

Belastingrente kan sowieso worden voorkomen door tijdig een verzoek te doen om een voorlopige aanslag.

Belastingrente erfbelasting