Gelijke behandeling kinderen bij schenkingen niet altijd mogelijk

Heeft u één kind wel geschonken en de ander niet, bijvoorbeeld omdat dit kind een huis ging kopen en daarbij uw financiële steun goed kon gebruiken? 

Wilt u uw kinderen toch zo veel mogelijk gelijk behandelen? Dit kunt u rechtzetten door een inbrengverplichting in de schenkingsovereenkomst of in uw testament op te nemen. 

Let echter op, dit zorgt in veel gevallen niet voor een volledige gelijkstelling. De inbrengverplichting vergroot namelijk het erfdeel van het ‘achtergestelde’ kind, maar betekent ook dat dit kind wellicht meer erfbelasting moet betalen, terwijl het andere kind wellicht eerder belastingvrij de schenking heeft gekregen én eerder over het geld kon beschikken.

Verkrijgen de kinderen daarentegen bij het overlijden van de eerste ouder een vordering dan kan het ‘achtergestelde’ kind juist weer financieel voordeliger uit zijn als aan de vordering een hogere rente is gekoppeld en de langstlevende ouder nog vele jaren leeft.

Kortom wat zijn de voor- en nadelen van uw schenking aan één van de kinderen? Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw RegisterExecuteur.

Gelijke behandeling kinderen bij schenkingen niet altijd mogelijk