Inkomstenbelasting 2020

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Daarbij is het volgende van belang. 

Vanaf het moment van overlijden zijn de erfgenamen de verkrijgers van de nalatenschap. De erfgenamen moeten in hun eigen aangifte inkomstenbelasting 2020 de totale waarde van hun vermogen op 1 januari 2020 vermelden voor de vermogensrendementsheffing (box 3). Hieronder valt ook het onverdeelde aandeel van die erfgenaam in een nalatenschap op die datum. De schuld voor de erfbelasting mag hiervan worden afgetrokken.

Defiscalisering
Als er sprake is van wettelijke verdeling of andere vorm van langstlevende verzorging kan defiscalisering van toepassing zijn. Er is in die gevallen geen sprake van onverdeeldheid. Dat betekent dat de goederen en schulden van de nalatenschap volledig bij de langstlevende (stief)ouder in box 1 (eigen woning) en/of box 2 of box 3 zijn belast, ook als dit voor belastingplichtigen nadelig uitpakt. De kinderen geven niets op in box 1, 2 of 3.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met mij op

Inkomstenbelasting 2020