Is uw testament nog up-to-date?

Heeft u een testament gemaakt? Als dit langer geleden is, kan uw testament verouderd zijn. Sinds 2003 hebben we namelijk nieuw erfrecht en sinds 2010 spreken we niet meer over successierecht, maar over erfbelasting. 

Zeker als een testament wordt of is opgesteld met als doel “fiscaal zo min mogelijk belasting betalen” is het van belang om uw testament om de paar jaar opnieuw te laten bekijken. Uw vermogen verandert en de fiscale regels veranderen ook elk jaar.

Een testament opstellen gaat echter verder dan alleen de besparing van erfbelasting. Er zijn meer redenen om een testament op te stellen. Bijvoorbeeld door meer echtscheidingen ontstaan steeds meer samengestelde gezinnen, dus gezinnen waarbij bijvoorbeeld beide ouders kinderen meebrengen vanuit een vorige relatie. Om de rechten van de nieuwe partner veilig te stellen of om de ex-partner volledig buiten spel te zetten is het vaak verstandig om een testament op te stellen.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met ons op.

Is uw testament nog up-to-date?