Menno van Ginkel en Liesbeth Creyghton

Tarieven

Dobber Van Ginkel is transparant, ook als het over onze kosten gaat. Hieronder ziet u een overzicht van onze tarieven.

DienstTarief (inclusief BTW)
Vast bedrag
Kennismakingsgesprekgratis
Advies over testament€ 260,-
Advies over levenstestament€ 260,-
Voorbereiden nalatenschap€ 520,-
Uurtarief
Financieel advies€ 130,-
Afwikkeling nalatenschap€ 130,-
Zorgcoaching€ 65,-
Uitvoering levenstestament€ 65,-
Financiële thuiszorg€ 65,-
Abonnement (per maand)
Financiële thuiszorgvanaf € 32,50
Onderhoud nalatenschapvanaf € 32,50

Alle bedragen zijn inclusief BTW. Binnen de regio Haaglanden rekenen wij geen reiskosten, daarbuiten rekenen wij vergoeding voor de reistijd en de gereden kilometers.