Menno van Ginkel en Liesbeth Creyghton

Tarieven

Dobber Van Ginkel is transparant, ook als het over onze kosten gaat. Hieronder ziet u een overzicht van onze tarieven.

DienstTarief (inclusief BTW)
Vast bedrag
Kennismakingsgesprekgratis
Advies over testament€ 250,-
Advies over levenstestament€ 250,-
Voorbereiden nalatenschap€ 500,-
Uurtarief
Financieel advies€ 125,-
Afwikkeling nalatenschap€ 125,-
Zorgcoaching€ 62,50
Uitvoering levenstestament€ 62,50
Financiële thuiszorg€ 62,50
Abonnement (per maand)
Financiële thuiszorgvanaf € 27,50
Onderhoud nalatenschapvanaf € 27,50

Alle bedragen zijn inclusief BTW. Binnen de regio Haaglanden rekenen wij geen reiskosten, daarbuiten rekenen wij vergoeding voor de reistijd en de gereden kilometers.